De ideale zinslengte


Deze zin heeft vijf woorden. Hier zijn nog vijf woorden. Zinnen met vijf woorden: prima. Maar samen worden ze monotoon. Luister naar wat er gebeurt. De tekst wordt langzaam saai. Het geluid begint te vervelen. Je oor smeekt om afwisseling.

Maar luister. Ik varieer de zinslengte, en ik maak muziek. Muziek! De tekst zingt. Het krijgt een plezierig ritme, een melodie, een harmonie. Ik gebruik korte zinnen. En ik gebruik zinnen van gemiddelde lengte. En af en toe, als ik weet dat ik de lezers te pakken heb, dan sleur ik ze in een lange zin, een zin die barst van de energie en groeit met de impuls van een crescendo, luid tromgeroffel en de schelle slag van een bekken – geluiden die zeggen: “luister dit is belangrijk!”

Dit voorbeeld is ontleend aan : https://www.schrijfvis.nl/quote-over-schrijven/

Schrijfvis leende het weer van, Gary Provost, een Amerikaanse schrijfcoach en auteur.

Ontvang de whitepaper via e-mail