Mooie beleidstekst, maar ze doen er niets mee!

Je hebt veel energie in je beleidstekst gestoken, maar feitelijk gebeurt er niets met je onderwerp…
Je tekst wordt kort afgedaan in de bestuursvergadering. Andere prioriteiten. Je stuk verdwijnt op de stapel. Frustrerend voor jou als beleidsschrijver, want het onderwerp gaat je aan het hart. En je hebt je ziel en zaligheid in de tekst gelegd.

Je hebt een ‘window of opportunity’ nodig om je beleid uitgevoerd te krijgen, volgens de Amerikaanse politicoloog John Kingdon. Hij verduidelijkt dit met de drie-stromen-metafoor: in en rond organisaties bestaan stromen, die van oplossingen, die van problemen en die van politieke bereidheid.
Die ‘stromen’ hebben hun eigen autonome loop. Zo kun je prachtige ideeën hebben, maar als die geen oplossingen bieden voor een probleem, zullen ze de aandacht van het bestuur niet krijgen. Of als er wel problemen zijn, maar als jij geen oplossingen kunt bieden, dan kun je de aandacht van de politiek vergeten. Ook als er wel politieke bereidheid is om een probleem op te lossen, maar er is geen haalbare oplossing mogelijk, ook dan zal er niets gebeuren.
Model van Kingdon: window of opportunityPas als ze alle drie bij elkaar komen, opent zich ‘the window of opportunity’ dat de uitvoering van het beleid mogelijk maakt. Dan komen oplossingen, problemen en de politiek samen. Alleen dan ontstaat de ‘flow’ die nodig is om samen iets te veranderen.Wat kan jij in je werk met dat ‘raam van kansen’? Met andere woorden: Hoe krijg jij je beleid uitgevoerd?

  1. Zoek in en rond je organisatie invloedrijke personen, die iets met jouw onderwerp hebben. Zij kunnen je helpen de politieke bereidheid te vergroten. Dit heeft weinig tot niets met de tekst te maken maar alles met het hele beleidsproces.
  2. Je moet soms geluk hebben. Als zich een crisis of ramp voordoet en jouw onderwerp heeft daarmee te maken, heb je de aandacht sowieso. In de inleiding van je tekst kun je dan bijvoorbeeld linken naar die gebeurtenis. Maar zelfs dat is niet eens nodig, als de politieke bereidheid er is.
  3. Organiseer of sluit aan bij een ‘focussing event’. Dat is een bijeenkomst die de aandacht richt op jouw onderwerp.

Dit zijn maar een paar suggesties. Heb jij er nog meer?

Window of opportunity: model van Kingdon

 

Ontvang de whitepaper via e-mail