Privacybeleid

Metris Groep respecteert de privacy van klanten, cursisten, bezoekers van deze site en ontvangers van de e-mail met tips. Alle verstrekte informatie wordt vertrouwelijk behandeld.

F.G. Roovers is de functionaris Gegevensbescherming van Metris Groep. Zij is te bereiken via info@metrisgroep.nl

Delen met derden
Metris Groep zal je gegevens nimmer aan derden verkopen en verstrekt je persoonsgegevens alleen aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou.

Je kunt hierbij denken aan de provider van de leeromgeving met wie Metris een gebruiksovereenkomst heeft afgesloten om te voldoen aan de wettelijke verplichting.

Persoonsgegevens
Metris Groep slaat persoonsgegevens van je op als je een cursus, een e-learning of een workshop bij ons volgt. Het gaat om de volgende persoonsgegevens:

• Je voor- en achternaam
• Je telefoonnummer
• Je e-mailadres

Metris Groep verwerkt je persoonsgegevens om contact met je op te kunnen nemen in het kader van de samenwerking, bijvoorbeeld om afspraken te maken over een opdracht.

Metris Groep bewaart je persoonsgegevens niet langer dan nodig om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

  • Personalia: Tot 5 jaar na laatste aankoop, om contact op te kunnen nemen met betrekking tot product.
  • Telefoonnummer: Tot 5 jaar na laatste aankoop, om contact op te kunnen nemen over de geleverde dienst.

Autorespond
Voor het verzenden van nieuws gebruiken wij Autorespond. Wie klant is, nemen wij op in de verzendlijst. Alle anderen hebben via opt-in toestemming gegeven om op de verzendlijst te komen. Wie geen prijs (meer) stelt op nieuwberichten, kan zich uitschrijven en wordt permanent verwijderd. Met Autorespond hebben wij een privacy-overeenkomst afgesloten.

Cookies
Dit zijn kleine bestandjes die door een website op je computer worden geplaatst, met daarin informatie over bezochte websites, voorkeuren e.d.

Metris Groep maakt gebruik van Google Analytics en partijen om berichten op social media te delen, zoals Facebook en LinkedIn. Deze partijen kunnen cookies op je computer plaatsen.
Lees de privacyverklaring van Facebook en LinkedIn (die regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met de gegevens doen die zij met deze code verwerken.

Metris Groep plaatst zelf geen tracking cookies op je computer.

Google Analytics
Metris maakt gebruik van Google Analytics om te zien hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, zonder het ‘adres’ van je computer (het IP-adres wordt geanonimiseerd), door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe deze website gebruikt wordt en om daarover te rapporten aan Metris.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien zij hiertoe wettelijk worden verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Metris heeft hier geen invloed op.

Metris Groep heeft Google geen toestemming gegeven om via Metris Groep verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Facturen
Facturen zijn gericht aan degene die betaalt voor de cursus, workshop of e-learning.
Facturen gericht aan je werkgever bevatten een verwijzing naar de offerte of ordernummer en worden gestuurd naar (de financiële administratie van) je werkgever. Facturen horen bij de financiële administratie van Metris Groep, die wij zowel op papier als digitaal bewaren volgens de wettelijke termijn van 7 jaren.
Deze gegevens worden verwerkt via Moneybird, met wie Metris Groep een verwerkingsovereenkomst heeft afgesloten. Ook de accountant heeft toegang tot de facturen en ook met deze partij heeft Metris Groep een verwerkingsovereenkomst afgesloten.

Inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek hiertoe sturen naar info@metrisgroep.nl. Metris Groep zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek reageren.

We wijzen je erop dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Metris Groep neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@metrisgroep.nl